pp-fasadi oy

laadun takaa pp-fasadi
teräksistä osaamista

etusivu | pp-fasadi oy | tuotteet | laatu ja ympäristö | referenssit ja asiakkaat | yhteystiedot

laatu ja ympäristö

Laatu

laatukuvio

Toimivan laatujärjestelmän kautta pp-fasadin asiakkaat saavat varmuuden siihen, että tilatut tuotteet ja työt toteutetaan sopimuksen mukaan.

Tarjoamme tuotteita asiakkaalle piirustusten mukaan, mutta myös oman näkemyksemme asiakkaan tarpeiden täyttämiseksi. Näkemys perustuu vankkaan ammattitaitoon ja pitkään kokemukseen alalta.

Jotta voisimme mukautua tiukkoihin aikatauluihin, kehitämme koko toimintaamme ja tuotteidemme laatua jatkuvasti.

Kouluttamalla koko henkilökuntaa alalla kasvavien vaatimusten mukaan, pystymme vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin ja haasteisiin.

Otamme henkilöstön tarpeet huomioon luomalla myönteisen ilmapiirin ja hyvät edellytykset tehdä hyvää työtä.

Tavoitteenamme on nollavirhetaso.

Ympäristö

Ympäristön merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa. Koemme ympäristöasiat tärkeiksi, sillä uskomme vakaasti ympäristöstä huolehtimisen olevan olennainen osa järkevää ja ekologista tuotantoa, josta on hyötyä niin ympäristölle - kuin meillekin.

Yksi meille tärkeä tapa huolehtia ympäristöstä on materiaalitehokkuuden jatkuva seuraaminen. Pyrimme käyttämään alhaisen MIPS-luvun* omaavia raaka-aineita. Oman tuotantomme jatkuva kehittäminen tähtää aina vain korkeampaan materiaalitehokkuuden tasoon.

Vaikka materiaalitehokkuutta pyritäänkin jatkuvasti lisäämään ja näin vähentämään jätteiden syntyä, syntyy aina jonkinlaista jätettä. Kierrätämme kaiken kierrätyskelpoisen omista jätteistämme ja ongelmajätteet hävitämme asiaan kuuluvin tavoin. Raaka-aineina käytämme mahdollisuuksien mukaan kierrätettyjä materiaaleja.

Me arvostamme ympäristöämme. Toivottavasti arvostus on molemminpuolista.*) MIPS = Material Input Per Service unit, kuinka suuri määrä luonnonvaroja on käytetty yhden palvelusuoritteen tuottamiseksi